Kategorie produktów

G 440 Perfekt

Silny, alkaliczny środek czyszczący. Dopuszczony do użytku w przemyśle spożzywczym.
Created by: